Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Serwiński

ur. w 1938 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Stanisław Serwiński w dniu 18 listopada 1956 r. był jednym z głównych uczestników tzw. Wydarzeń Bydgoskich, w czasie których na Wzgórzu Dąbrowskiego doszło do zdemolowania radiostacji zagłuszającej sygnał rozgłośni antykomunistycznych. Zniszczona na bydgoskim Szwederowie „zagłuszarka” była symbolem narodowego zniewolenia, cenzury i blokady informacji, a działania podjęte przez tłum były wyrazem spontanicznego, wolnościowego zrywu przeciwko symbolowi reżimu oraz buntem wobec komunistycznego systemu politycznego.
Za powyższe, dnia 21 listopada 1956 r. został zatrzymany i postanowieniem Prokuratora Miasta Bydgoszczy tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 1957 r. został skazany na karę 3 lat więzienia. Karę pozbawienia wolności odbywał w więzieniach w Bydgoszczy i Potulicach. Wyszedł na wolność w dniu 21 listopada 1959 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN