Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kostecki Zbigniew
Zbigniew Kostecki
ur. w 1954 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 459/2018

Biogram

Zbigniew Kostecki od roku 1973 r. był pracownikiem Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar” we Wrocławiu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność opozycyjną w miejscu pracy. W dniach 14-18.12.1981 r. uczestniczył w strajkach pracowniczych w ZZSD „Predom-Polar”, za co wraz z całą załogą, został zwolniony i po dwóch tygodniach przywrócony do pracy. 
W związku z prowadzoną działalnością był dwukrotnie internowany. W okresie od 6.01-27.02.1982 r. przebywał w Zakładzie Karnym w Nysie, a następnie w dniach 5-20.11.1982 r. w Zakładzie Karnym w Strzelinie.
W latach 1982-1989 ściśle współpracował z Tajnym Komitetem Strajkowym i Tymczasową Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” przy ZZSD „Predom-Polar”. Opłacał składki oraz kolportował ulotki i podziemne czasopisma, takie jak: „U nas” i „Z dnia na dzień”.  
Od roku 1987 był przewodniczącym Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa w ZZSD „Predom-Polar”, która współpracowała z podziemną „Solidarnością”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej