Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Kosek

ur. w 1951 roku w m. Bieńkówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W okresie od grudnia 1981 r. do 1984 r. był działaczem Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym. W sierpniu 1988 r. wszedł w skład Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, która powstała z przekształcenia Komitetu Strajkowego KWK Manifest Lipcowy. Kolportował nielegalne wydawnictwa, m.in. zakładowe pismo „Manifeściak”. W 1988 r. i 1989 r. był współorganizatorem manifestacji, wieców i masówek w kopalni Manifest Lipcowy, które miały na celu ochronę i zagwarantowanie praw pracowniczych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN