Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Radzio Józef

Józef Witold Radzio

ur. w 1955 roku w m. Gołębiowizna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
W 1973 r. podjął pracę w Hucie Szkła w Wołominie. Już wtedy był krytyczny wobec sytuacji społeczno-politycznej panującej wówczas w Polsce. W 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność” w Hucie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. Prowadził zbiórki pieniędzy na cele związkowe, kolportował prasę podziemną. Uczestniczył w mszach za Ojczyznę, odprawianych w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki na Żoliborzu i konspiracyjnych spotkaniach członków podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Malował napisy antypaństwowe w miejscach publicznych. W połowie lat 80. zawiesił na kominie Huty flagę z napisem „Solidarność”. W celu zdjęcia flagi wezwano Straż Pożarną. Z przybyłej na miejsce ekipy, wyznaczony do zdjęcia flagi strażak, odmówił wykonania rozkazu i został z tego powodu aresztowany. Na znak protestu zorganizował strajk solidarnościowy. Działalność opozycyjną prowadził do 1989 r.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków