Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Raczycki-Sieniawski Adam
Adam Raczycki-Sieniawski
ur. w 1967 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

 Adam Raczycki-Sieniawski (używał nazwiska Bohusz) w latach 1983 – 1989 należał do Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wlkp. W ramach Ruchu zorganizował grupę redagującą i drukującą podziemne pisma pn.: „Szaniec”, „Sokół” i „Bez przemocy”. Zajmował się również zaopatrywaniem podziemnej drukarni w potrzebne do jej funkcjonawania materiały, m.in. papier i farby oraz kolportażem wydrukowanych pism. Okazjonalnie drukował również pisma NSZZ „Solidarność”: „Feniks” oraz „Solidarność Stilonowska”. 
 Był współorganizatorem demonstracji antysocjalistycznych i akcji protestacyjnych na terenie Gorzowa Wlkp. Protesty, w których uczestniczył, skierowane były głównie przeciwko budowie elektrowni atomowej w Klempiczu. Udzielał się aktywnie również w Ruchu Młodej Polski oraz Ruchu Wolność i Pokój.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków