Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Stefan Kurowski

ur. w 1953 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Od września 1980 r. zaangażowany był w tworzenie NSZZ „Solidarność” w MPK Lublin, wchodził w skład Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK Lublin. Po ogłoszeniu stanu wojennego, mimo przeprowadzenia z nim rozmowy ostrzegawczej, w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej, nie zaniechał działalności związkowej. Jako działacz Komisji Zakładowej kontynuujący działalność w podziemnych strukturach związku w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. był internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w JW. 2198 w Czarnem koło Szczecinka. Edward Kurowski i pozostali internowani - represjonowani za działalność związkową (76 osób) zakwaterowani byli w 3 salach jednego z budynków koszar, odizolowanych od pozostałej części jednostki wojskowej. Represyjny charakter miała także wykonywana, przez niego i innych osadzonych w obozie rezerwistów, praca. Roboty, w warunkach surowej zimy, związane były z zasypywaniem dołów, wyrównywaniem kolein po czołgach i usuwaniem drzew uszkodzonych przez wybuchy pocisków podczas działań poligonowych. Największą uciążliwością był brak możliwości wysuszenia ubrań i butów na kwaterach, z powodu niedostatecznego ogrzewania koszar. Po zwolnieniu z przymusowych ćwiczeń wojskowych w Czarnem Pan Edward Kurowski kontynuował działalność opozycyjną i kolporterską w ramach nielegalnych struktur związkowych w MPK. Stało się to podstawą objęcia go inwigilacją i kontrolą operacyjną w latach 1984-1988. Przeprowadzono z nim także kolejną rozmowę ostrzegawczą.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Marcin Dąbrowski, Wojskowe obozy specjalne 1982-1983, Lublin 2013
    • Inteligentna forma interonowania, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016