Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sidorowicz Jan

Jan Sidorowicz

ur. w 1950 roku w m. Krynki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Kineskopowych „Unitra-Polkolor” w Piasecznie, a po 13 grudnia 1981 r. przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej. W dniu 14 grudnia 1981 r. ukrył bibliotekę, materiały propagandowe oraz dokumentację Komisji Zakładowej „Solidarności”. W dniach 14-15 grudnia 1981 r. był współorganizatorem strajku okupacyjnego na terenie Zakładów przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Za zorganizowanie strajku, wyrokiem Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 15 września 1982 r., został skazany na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. W dniu 23 czerwca 1983 r. postępowanie zostało umorzone.  Współorganizował kolportaż wydawnictw podziemnych na terenie zakładu pracy. Był inicjatorem i aktywnym uczestnikiem akcji organizowanych przez podziemne struktury „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej