Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Benedykt Franciszek Grota

ur. w 1931 roku w m. Tczew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w zakładach Rowerowych „Romet” w Bydgoszczy, współpracownikiem Jana Rulewskiego i Barbary Wojciechowskiej. Brał udział w zbiórkach pieniężnych na rzecz pomocy dla internowanych oraz ich rodzin, organizowanych wśród pracowników Zakładów Rowerowych „Romet”, zajmował się również kolportażem wydawnictw bezdebitowych. W związku z tą aktywnością Wydział Śledczy WUSW w Bydgoszczy oraz Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy prowadziły przeciwko niemu postępowanie, w wyniku którego 25 lutego 1984 r. został aresztowany. Areszt uchylono 21 marca 1984 r., zaś postępowanie zostało umorzone na mocy przepisów o amnestii 7 sierpnia 1984 r. W ramach represji Służba Bezpieczeństwa zastrzegła mu możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1984-1986.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN