Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stefan Andrzej Grzybowski

ur. w 1953 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Radiowych Unitra -Eltra w Bydgoszczy. 
Został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów do JW. 1636 w Chełmnie, na których przebywał w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich. Było natomiast formą walki z opozycją i represją polityczną, celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych. Nie miało też oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie: