Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Władysław Stefan Wieczorek
ur. w 1949 roku w m. Sroczków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018

Biogram

Pan Władysław Wieczorek był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” oraz Konfederacji Polski Niepodległej. Pomimo ogłoszenia stanu wojennego w grudniu 1981 r. nie zaprzestał swojej działalności i w dalszym ciągu utrzymywał kontakty z działaczami w/w organizacji, z którymi omawiał i przygotowywał podjęcie działalności skierowanej przeciwko władzom PRL, zwłaszcza w zakresie produkcji i kolportażu ulotek o treści antykomunistycznej. 
Jako pracownik Bytomskich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego wchodził w skład nielegalnej organizacji „Kora” (Komitet Obrony Rodzin Aresztowanych), której celem było zbieranie pieniędzy i żywności dla internowanych i ich rodzin, utrzymywanie kontaktu z internowanymi oraz kontynuowanie działalności związkowej. Za swoją działalność Pan Władysław Wieczorek został internowany na mocy decyzji z dn. 19 II 1982 r. Do Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu przybył w dn. 16 III 1982 r., a swoją wolność odzyskał w dn. 23 VII 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej