Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Żabiński Władysław
Władysław Żabiński
ur. w 1942 roku w m. Olszyny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016

Biogram

Rolnik indywidualny z Sukmania koło Zakliczyna. Jesienią 1980 r. zaangażowany w tworzenie struktur NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” w Zakliczynie. Uczestnik strajku ustrzycko – rzeszowskiego. Po zjednoczeniu rolniczych związków zawodowych, do czerwca 1981 r.  przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Tarnowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 14 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 15 lutego 1982. Po uwolnieniu uczestnik spotkań działaczy tarnowskiej „Solidarności” rolniczej.
W 1989 r. członek Komitetu Obywatelskiego w Tarnowie oraz Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego.
Podczas wyborów w dniu 4 czerwca 1989 r. wybrany posłem na Sejm w Dębicy z listy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego przy poparciu „Solidarności”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN