Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Franciszek Jan Gwardzik

ur. w 1944 roku w m. Monachium
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Franciszek Gwardzik w latach 1979–1983 wraz z innymi osobami kolportował na terenie Rakoniewic oraz okolicznych miejscowościach ulotki oraz bezdebitowe wydawnictwa, przywożone z podziemnej drukarni w Poznaniu. Ponadto brał on udział w rozklejaniu antykomunistycznych plakatów i wypisywaniu antypaństwowych haseł na murach domów w Wielichowie i Grodzisku Wlkp. Z okazji świąt państwowych takich jak 3 maja czy 11 listopada Franciszek Gwardzik organizował konspiracyjne spotkania działaczy opozycji antykomunistycznej z gminy Rakoniewice. W 1980 r. zakładał struktury NSZZ „Solidarność” w Państwowym Gospodarstwie Rolnym (PGR) oraz w Spółdzielni Kółek Rolniczych (SKR) w Rakoniewicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego i pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach, w grudniu 1981 r. Franciszek Gwardzik wzniósł na terenie budowy mleczarni w Wolsztynie ołtarz upamiętniający ofiary pacyfikacji strajkującej załogi kopalni za co w styczniu 1982 r.  został zwolniony z pracy w Lubuskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Nowej Soli. W maju 1982 r. został przyjęty ponownie, ale na niższe stanowisko. Ponadto w latach 1985–1990 Franciszek Gwardzik był działaczem Konfederacji Polski Niepodległej (KPN).
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów