Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Falicki

ur. w 1929 roku w m. Sopoćkinie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Zdzisław Falicki prowadził działalność opozycyjną, która polegała na aktywnej współpracy z działaczami NSZZ ,,Solidarność” Region Białystok w latach 1982–1989. Jako lekarz i profesor Akademii Medycznej w Białymstoku pełnił funkcję łącznika podziemnych struktur ze służbą zdrowia, koordynował kontakty z innymi ośrodkami medycznymi związanymi ideowo z NSZZ ,,Solidarność”. Organizował pomoc medyczną osobom represjonowanym. Brał udział w działaniach mających na celu ochronę osób zagrożonych aresztowaniem poprzez kierowanie ich do szpitali. Pomocy takiej udzielił m.in. Markowi Maliszewskiemu, Robertowi Tomczakowi, Longinowi Kierculowi, Krzysztofowi Burkowi, Stanisławowi Marczukowi. W kwietniu 1989 r. wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego ,,Solidarność” Ziemi Białostockiej.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • oświadczeń świadków
 • publikacji:
  • Bujwicki B., Mój rok 1980, Białystok 2013.
  • Kietliński M., Ćwierć wieku Podlaskiej Solidarności. NSZZ ,,Solidarność” Region Białystok 1980-2005, Białystok 2005.
  • Sychowicz K., NSZZ ,,Solidarność” Region Białystok, [w:] NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 5, Polska środkowo-wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
  • M. Kietliński, Wybory do wolności, Białystok 2014.