Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Janiszewska Wiesława

Wiesława Janiszewska

ur. w 1951 roku w m. Kętrzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2015
Biogram
W 1980 r. była Przewodniczącą Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Anielewicza, a następnie członkinią NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Usług Socjalnych Budownictwa w Warszawie. Po 13 grudnia 1981 r. kontynuowała działalność związkową w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Od 1983 r. należała do Międzyzakładowego Porozumienia Solidarności „Unia”, od 1986 r. do grupy Politycznej „Niezawisłość”, a od 1987 r.  do Konfederacji Polski Niepodległej. Była redaktorem technicznym następujących pism, wydawanych bez debitu: „Wolna Trybuna” i „Unia” - wydawanych przez MPS „Unia”, „Gazeta Polska”, i „Rzeczpospolita” - wydawanych przez Wydawnictwo Polskie KPN, „Niezawisłość” - wydawanego przez Grupę Polityczną „Niezawisłość”. Była autorką okładek książkowych, pocztówek okolicznościowych i znaczków wydawanych w podziemiu, organizowała materiały poligraficzne potrzebne do ich druku i kolportowała te wydawnictwa. Po 1988 r. zaangażowała się w odtwarzanie struktur NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków