Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tomasz Bomba

ur. w 1968 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 384/2018
Biogram
Pan Tomasz Bomba zaangażował się w działalność opozycyjną już jako uczneń Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 we Wrocławiu. W latach 1986-1988 redagował i kolportował niezależne czasopisma młodzieżowe tj. „Banita” oraz „Szkoła”. Zajmował się również kolportażem prasy podziemnej: „Z dnia na dzień”, „Region”, „Solidarność Walcząca”,. Ponadto współorganizował emisje radia „Solidarność Walcząca”. Był uczestnikiem wielu akcji protestacyjnych organizowanych przez Międzyszkolny Komitet Oporu, Ruch Wolność i Pokój oraz happeningów Pomarańczowej Alternatywy. 
W dniu 31.08.1987 r. brał udział w demonstracji przed Zakładami Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar” we Wrocławiu, za co wraz z innymi uczestnikami protestu został zatrzymany i ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń karą grzywny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej