Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kozłowska Barbara

Barbara Halina Kozłowska

ur. w 1956 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 377/2016
Biogram
Pani Barbara Kozłowska od września 1980 r. należała do Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Politechnice Śląskiej, następnie została wybrana na przewodniczącą Zarządu Uczelnianego NZS Politechniki Śląskiej. Była również reprezentantką środowiska studenckiego Śląska w Ogólnopolskim Komitecie Założycielskim NZS w Warszawie i została wybrana na członka Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. Utrzymywała kontakty z działaczami KSS-KOR, na terenie uczelni angażowała się w kolportaż wydawnictw bezdebitowych. 
Wzięła udział w strajku na Politechnice Śląskiej od dn. 18 XI-13 XII 1981 r. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego internowana od dn. 13 XII 1981 r. w Areszcie Śledczym w Sosnowcu i Ośrodkach Odosobnienia w Darłówku oraz Bytomiu-Miechowicach. Zwolnienie z internowania nastąpiło dn. 1 VIII 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania Pani Barbara Kozłowska zaangażowała się w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Świętego Krzyża  w Gliwicach, była dyspozytorką pieniędzy z tzw. Funduszu Pomocy dla Prześladowanych otrzymywanych z Warszawy, angażowała się w kolportaż wydawnictw bezdebitowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN