Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Golubiewski Marek

Marek Stanisław Golubiewski

ur. w 1943 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 482/2017
Biogram
Marek Golubiewski będąc adiunktem na Politechnice Łódzkiej poparł protesty studentów w marcu 1968 r. i uczestniczył w wiecu przed gmachem Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.  Po spotkaniu w Gdańsku 17.09.1980 r. przywiózł do Łodzi projekt statutu NSZZ „Solidarność” i doprowadził do jego odczytania na zebraniu założycielskim Związku na PŁ. W 1981 r. uczestniczył w pracach Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Nauki opiniującego pakiet ustaw dotyczących oświaty i szkolnictwa wyższego. Po wprowadzeniu stanu wojennego został usunięty przez władze uczelni ze składu Senatu PŁ. W latach 1982–1989 był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, kolporterem pism niezależnych, sygnatariuszem petycji do Sejmu PRL w sprawie zwolnienia z aresztu siedmiu członków Komisji Krajowej „Solidarności”. Współpracował z komitetami pomocy internowanym i represjonowanym, angażując się w zbieranie informacji, składek i darów dla potrzebujących. W 1988 r. uczestniczył w spotkaniach Ogólnopolskiej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. W 1989 r. reprezentował Komisję Zakładową PŁ w Regionalnym Komitecie Organizacyjnym „Solidarności” Ziemi Łódzkiej.
Biogram opracowano na podstawie: