Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marian Jan Przylepa
ur. w 1936 roku w m. Rudnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019

Biogram

Był represjonowany z powodu udziału w manifestacji mieszkańców Kraśnika Fabrycznego w dniu 26 czerwca 1959 r. przed siedzibą PMRN i Komisariatu MO w Kraśniku. Protest, w którym uczestniczył Pan Marian Przylepa spowodowany był zniszczeniem przez milicję prowizorycznej kaplicy przy drewnianym krzyżu na polanie na peryferiach miasta. Ówczesne władze były wrogo nastawione wobec inicjatyw religijnych i nie wyrażały zgody na budowę kościoła w Kraśniku Fabrycznym, a mieszkańcy gromadzili się na modlitwy przy wspomnianym krzyżu. 26 czerwca 1959 r. Milicja Obywatelska zabrała ze zniszczonej kapliczki pod krzyżem obraz, kilim i lichtarz, a Krzyż ogrodzono i wywieszono informację o zakazie odprawiania nabożeństw. Zabrane z kaplicy przedmioty, złożono w budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kraśniku Fabrycznym. Protestujących i żądających zwrotu bezprawnie zabranych rzeczy rozpędzono siłą. Pan Marian Przylepa został zatrzymany 13.07.1959 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie, a następnie w więzieniu w Nisku. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Kraśniku z dn. 26.09.1959 r. skazany został na karę 1 roku i 3 miesięcy więzienia, 400 zł opłaty sadowej i 25 zł kosztów postępowania w sprawie. Po powrocie z więzienia pozostawał bez zatrudnienia, zwolniony z pracy w Fabryce Łożysk Tocznych, podobnie jak inne osoby skazane wyrokami sądowymi za udział w wystąpieniach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej