Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gross Jerzy
Jerzy Gross
ur. w 1950 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018

Biogram

Jerzy Gross pracował w Zakładzie Urządzeń Okrętowych „Hydroster” w Gdańsku. W związku z prowadzoną przez niego działalnością opozycyjną 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe 
do JW nr 1636 w Chełmnie. Rozkazem nr 226 z dnia 10 listopada 1982 r. został przydzielony do 6 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło w walce z opozycją  i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 3 lutego 1983 r. Jerzy Gross został skreślony z ewidencji po odbyciu ćwiczeń wojskowych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN