Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pohl Urszula

Urszula Anna Pohl

ur. w 1959 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 121/2024
Biogram
W 1982 r. była zatrudniona jako nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu. W dniu 8 listopada 1982 r. została zatrzymana we własnym mieszkaniu pod zarzutem utrudniania prowadzenia postępowania karnego w ten sposób, że udzielała pomocy w ukrywaniu się poszukiwanemu listem gończym Piotrowi Bednarzowi, przewodniczącemu Regionalnego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu. 9 listopada 1982 r. została internowana, w uzasadnieniu wskazano, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny. Skierowano ją do izolacji w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku, jednak co najmniej do 28 listopada 1982 r. była więziona w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, a także przesłuchiwana w charakterze podejrzanego w toczącym się przeciwko niej postępowaniu karnym. W dniu 9 grudnia 1982 r. Komendant Wojewódzki MO wydał decyzję o uchyleniu internowania Pani Urszuli Anny Pohl. Tego samego dnia została zwolniona. 
W trakcie uwięzienia na polecenie władz oświatowych została przeniesiona do innej placówki i od 10 grudnia 1982 r. została zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 14 we Wrocławiu.
7 czerwca 1983 r. Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście wszczęła przeciwko Pani Urszuli Annie Pohl śledztwo w związku z podejrzeniem prowadzenia działalności w ramach struktur nielegalnej organizacji. Została oskarżona o to, że w okresie od sierpnia 1982 r. do kwietnia 1983 r. we Wrocławiu, w tym do 11 października jako członek zawieszonego NSZZ „Solidarność”, a następnie jako członek nielegalnego związku prowadziła zakazaną prawnie działalność związkową przez to, że udostępniała mieszkanie na spotkania przewodniczącego Regionalnego Komitetu Strajkowego Piotra Bednarza, a po jego aresztowaniu „kontaktowała się z kolejnym przewodniczącym Komitetu – Józefem Piniorem”. Śledztwo przeciwko Pani Urszuli Annie Pohl zostało ostatecznie umorzone przez prokuraturę postanowieniem z 6 września 1983 r. na podstawie przepisów ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN