Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wróblewski Wiesław
Wiesław Józef Wróblewski
ur. w 1951 roku w m. Gostyń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016

Biogram

Wiesław Wróblewski pracował w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Jak przeciwnik ustroju PRL w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie i rozkazem nr 228 z dnia 10 listopada 1982 r. przydzielony do kompanii inżynieryjno-drogowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 2 lutego 1983 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN