Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wiśniewska Krystyna

Krystyna Maria Wiśniewska

ur. w 1932 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 572/2014
Biogram
Krystyna Maria Wiśniewska w latach 1966-1972 była zatrudniona w redakcji „Dziennika Bałtyckiego”. Za umieszczenie żałobnego paska zamiast daty w wydaniu gazety z 17 grudnia 1971 r. (w rocznicę masakry robotników w Gdyni) zwolniona została z pracy. W latach 1973-1980 była zatrudniona w Wytwórni Filmów Telewizyjnych „Poltel” w Warszawie Oddział w Gdańsku, następnie w Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”. 
W latach 1979-1980 uczestniczyła w niezależnych manifestacjach 3 maja i 11 listopada. W czasie strajków sierpniowych 1980 r. przebywała i działała na terenie Stoczni im. Lenina w Gdańsku. Od września 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność”, pełniła funkcję kierownika Biura Interwencji MKZ Gdańsk, a następnie kierowała Działem Interwencji Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. W marcu 1981 r. uczestniczyła w Zjeździe Biur Interwencji „Solidarności” w Poznaniu. Była również przewodniczącą Krajowej Komisji Interwencyjnej „Solidarności” a od września 1981 r. przewodniczącą Biura Interwencji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, od 13 grudnia 1981 r. do 14 maja 1982 r. internowana w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, Bydgoszczy-Fordonie i Gołdapi. Po zwolnieniu z internowania wyjechała z Polski. W latach 1983-1984 była współpracowniczką Ośrodka Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów w Carlsbergu, a w latach 1984-1989 korespondentką RWE we Frankfurcie n. Menem. W 1988 r. pomagała Kornelowi Morawieckiemu w jego powrocie do Polski. Podczas pobytu w Paryżu współpracowała z „Kulturą” i wydawnictwem „Kontakt”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t.3 Polska Północna, pod. red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, W-wa 2010
    • „Trzynastego grudnia roku pamiętnego…”, internowani w stanie wojennym z powodów politycznych..., pod red. Igora Hałagidy, Bydgoszcz-Gdańsk 2011
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności