Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Stanisław Rola

ur. w 1954 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 484/2017
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Nowym Sączu. W latach 1980-1989 w wykorzystując możliwości miejsca pracy, tj. kiosku RSW „Prasa-Książka-Ruch” utrzymywał ścisłe kontakty z działaczami opozycji niepodległościowej. Kolportował ulotki i plakaty, które sam wykonywał. Za działalność opozycyjną oraz za rozwieszanie plakatów krytykujących władze komunistyczne PRL do 1989 r. był wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze. Otrzymał również zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych. W dniu 3 lipca 1989 r. na Rynku Nowego Sącza uczestniczył w nielegalnej manifestacji zorganizowanej przez Konfederację Polski Niepodległej. Do 23 listopada 1989 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej