Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Freytag Bogdan
Bogdan Freytag
ur. w 1952 roku w m. Kutno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

W 1980 r. był założycielem i pierwszym Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PKS Oddział II w Poznaniu. Inicjator wielu strajków i przerw w pracy w ww. zakładzie. 13 grudnia 1981 r. za swoją działalność został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Zwolniony został 5 lipca 1982 r. W 1983 r. wyjechał do USA, gdzie uczestniczył w organizowaniu pomocy członkom „Solidarności” pozostałym w kraju. W 1987 r. wraz z rodziną wrócił do Polski. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN