Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szatkowski Adam

Adam Lucjan Szatkowski

ur. w 1959 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2017
Biogram
Był członkiem Solidarności Walczącej, został wprowadzony do organizacji przez Szymona Jabłońskiego. W swoim mieszkaniu zorganizował ciemnię i Agencję Fotograficzną SW, w której przygotowywał klisze do dwutygodnika "Solidarność Walcząca", "Czasu", "Czasu Kultury", kalendarzy, drugoobiegowych wydawnictw i znaczków. Kolportował ulotki na terenie Poznania oraz działał w podziemnej poczcie Solidarności.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków