Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Retecki Zbigniew

Zbigniew Retecki

ur. w 1955 roku w m. Wołczyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Zbigniew Retecki po ogłoszeniu stanu wojennego i delegalizacji NSZZ „Solidarność” organizował na terenie Podbeskidzia podziemne struktury związku. Pełnił kierowniczą funkcję w Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie nr 1 FSM w Bielsku-Białej, redagował prasę podziemną, zorganizował grupę kolportującą wydawnictwa bezdebitowe oraz utrzymywał kontakty z Regionalnym Komitetem Wykonawczym „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność”. 
Na przełomie 1984 i 1985 roku jego działalność została wykryta przez Służbę Bezpieczeństwa i został on objęty rozpracowaniem kryptonim „Klika”. 4 IX 1985 roku Pan Zbigniew Retecki został aresztowany i przedstawiono mu zarzut brania udziału w związku którego istnienie miało pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, zmienionego później na zarzut kolportażu nielegalnych wydawnictw mających na celu wywołać niepokój społeczny. 3 XII 1985 roku na wniosek Wydziału Śledczego WUSW w Bielsku-Białej prokurator uchylił areszt i 4 XII Pan Zbigniew Retecki odzyskał wolność. Śledztwo wobec niego zostało umorzone 31 XII 1985 roku warunkowo na okres 2 lat, nakazując mu jednocześnie wpłacenie 15 tysięcy złotych na cele charytatywne. 
Władze w 1986 roku zgodziły się na wyjazd stały Pana Zbigniewa Reteckiego wraz z rodziną za granicę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej