Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krysztofiak Zbigniew

Zbigniew Stanisław Krysztofiak

ur. w 1941 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
Od września 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność”. Był wybrany na przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Dróg i Mostów w Poznaniu. Delegat na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Wielkopolska. Zaopatrywał w materiały związkowe zakłady pracy. W stanie wojennym był właścicielem sklepu motoryzacyjnego w Poznaniu, w którym prowadził „skrzynkę kontaktową” dla podziemnych struktur „Solidarności”. Sklep wykorzystywano do kolportażu prasy i wydawnictw podziemnych. W latach 1983–1984 rozprowadzał materiały drukowane przez wydawnictwo Awers, w tym kalendarze oraz znaczki poczty podziemnej. Wspomagał finansowo rodziny osób internowanych. W podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” działał od wprowadzenia stanu wojennego do 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków