Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kozak Danuta

Danuta Maria Kozak

ur. w 1943 roku w m. Tarnów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Pracownik Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Tarnowie. Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczka spotkań działaczy związkowych w Tarnowie, związanych z Tymczasową Tarnowską Komisją Koordynacyjną. Uczestniczka niezależnych uroczystości rocznicowych. W latach 1982-87 zaangażowana w zabezpieczenie oraz dekorowanie krzyża kwietnego na Placu Katedralnym w Tarnowie.
Począwszy od 1985 r. animatorka duszpasterstwa ludzi pracy w Tarnowie. Od 1988 r. związana z Konfederacją Polski Niepodległej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów