Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bogdan Olewski

ur. w 1948 roku w m. Komarów Osada
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Od 1981 r. do 1989 r.prowadził działalność w NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na terenie gminy Komarów. W 1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym UG w Komarowie i WK ZSL w Zamościu. Po pacyfikacji strajku w budynku WK ZSL w Zamościu w dniu 14.12.1981 r. został, wraz z innymi uczestnikami strajku, wywieziony do lasu w Łabuniach Reformie, skąd do Komarowa wracał pieszo. W ramach nielegalnych struktur NSZZ „Solidarność” RI brał udział w nielegalnych zebraniach i spotkaniach. Organizował pomoc rodzinom osób represjonowanych ze Świdnika i kopalni „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. Gromadził dla nich żywność i środki pieniężne. Zajmował się także rozpowszechnianiem prasy i wydawnictw niezależnych, m. in. kolportował drukowany w Komarowie „Informator NSZZ «Solidarność» Ziemi Zamojskiej – Roztocza”. Aktywnie uczestniczył w uroczystościach religijnych i patriotycznych. Od 1984 roku był współorganizatorem obchodów rocznic „Bitwy pod Komarowem”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • E. Wilkowski, Solidarność na ziemi zamojskiej w latach 1980-1989, Chełm 2009