Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szachowicz Zenon

Zenon Szachowicz

ur. w 1950 roku w m. Krosno Odrzańskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 134/2016
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” od chwili zorganizowania związku. Został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej przy PZU w Krośnie Odrzańskim, jak również przewodniczącym Miejskiej Komisji Koordynacyjnej. Redagował artykuły w biuletynie MKK „Solidarność Krośnieńska”, był także delegatem z regionu zielonogórskiego na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. W 1981 r. kilkakrotnie brał udział w malowaniu haseł antypaństwowych. Od powstania Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze aktywnie włączył się w jego działalność – z ramienia MKZ uczestniczył w zebraniach wyborczych i założycielskich komisji zakładowych. Za swoją działalność został internowany 13.12.1981 r. i umieszczony m.in. w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wlkp. i Kwidzynie, skąd zwolniono go 3.12.1982 r. W trakcie pobytu w Kwidzynie Zenon Szachowicz wziął udział 14.08.1982 r. w proteście internowanych przeciwko odmówieniu im widzeń z rodzinami, w trakcie którego został pobity przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Po zwolnieniu z internowania Zenon Szachowicz podjął starania o wyjazd z kraju z powodów politycznych. Ostatecznie w czerwcu 1983 r. wyjechał do RFN, a stamtąd do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności