Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Kuczyński

ur. w 1947 roku w m. Busk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 426/2014
Biogram
Stanisław Kuczyński od jesieni 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność” (wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty w Pleszewie, wiceprzewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Pleszewie, członek Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa oraz Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Oświaty i Wychowania). 13.12.1981 r. został zatrzymany i zwolniony po przesłuchaniu. W latach 1982–1983 organizował zbiórki na potrzeby Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom przy klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu, w okresie 1982–1990 tworzył Duszpasterstwo Nauczycieli w Pleszewie, w latach 1985–1990 współorganizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Z jego inicjatywy w klasztorze ss. służebniczek w Pleszewie odbywały się kursy samokształceniowe. W latach 1983–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • G. Schlender, "Stanisław Kuczyński" [w:] "Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989", tom 2, Warszawa 2012