Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Żukowska Hanna
Hanna Teresa Żukowska
ur. w 1959 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 567/2017

Biogram

Zaangażowana była w działalność Siedleckiego Komitetu Oporu Społecznego. W ramach SKOS w latach 1983-1989 uczestniczyła w kolportażu wydawnictw niezależnych, ulotek, podziemnej prasy i książek. Pani Hanna Żukowska brała także aktywny udział w manifestacjach, akcjach protestacyjnych i uroczystościach patriotycznych i rocznicowych w Siedlcach. M.in. podczas manifestacji 1 i 3 maja 1983 r. w Siedlcach składała kwiaty pod pomnikiem Kościuszki. Z tego powodu znalazła się w zainteresowaniu funkcjonariuszy SB. Pani Hanna Żukowska wielokrotnie doświadczyła represji ze strony funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, była inwigilowana i kontrolowana operacyjnie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków