Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gołda Stefan
Stefan Franciszek Gołda
ur. w 1936 roku w m. Bibice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019

Biogram

Pracownik Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL” w Krakowie. Członek NSZZ „Solidarność”.
W latach 1982-89 członek Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” WSK PZL. 
Kolporter wydawnictw drugoobiegowych. Uczestnik demonstracji, czynny w organizacji protestów w czasie obowiązywania stanu wojennego. Udostępniał na potrzeby organizacyjne swój dom w miejscowości Bibice pod Krakowem w celu odbywania spotkań działaczy opozycyjnych. 
Jako przedstawiciel TKZ WSK „PZL” w Krakowie począwszy od 1983 r. brał udział w spotkaniach działaczy podziemnej „Solidarności” z obszaru krakowskiej dzielnicy Krowodrza w ramach Międzydzielnicowego Komitetu „Solidarności” w Krakowie
W latach 1988-89 brał udział w odtwarzaniu struktur związkowych w miejscu pracy.  Czynny w Krakowskim Komitecie Obywatelskim. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków