Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Morawiec Józef

Józef Morawiec

ur. w 1934 roku w m. Bystrzanowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 377/2016
Biogram
Pan Józef Morawiec był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w zakładach „Budrem” w Częstochowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, kontynuował zawieszoną działalność związkową w ramach zdelegalizowanych struktur NSZZ „Solidarność”, prowadząc m.in. kolportaż materiałów opozycyjnych, w tym biuletynu „CDN”. 
W dniu 14 VII 1982 r. został tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 28 X 1982 r. został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. W poczet kary grzywny zaliczono Panu Józefowi Morawiec okres tymczasowego aresztowania od dnia 14 VII do dnia 11 X 1982 r. oraz okres 20-28 X 1982 r.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN