Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krępuszewski Aleksander

Aleksander Krępuszewski

ur. w 1940 roku w m. Wielkie Oczy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 68/2018
Biogram
Pan Aleksander Krępuszewski od 1963 r. pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Siemianowice” w Siemianowicach Śląskich. Po wydarzeniach sierpniowych w 1980 r. jako członek PZPR oddał legitymację partyjną i stał się aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy KWK „Siemianowice”. Był inicjatorem naboru członków i założenia NSZZ „Solidarność” 
w kopalni. Pełnił funkcję członka Komisji Mieszkaniowej i Handlu NSZZ „Solidarność”. Zorganizował kilka masówek, które dotyczyły bojkotu pracy w wolne soboty, poprawy zaopatrzenia w artykuły żywnościowe, przyznawania dla pracowników wyższych norm towarów reglamentowanych itp. Był członkiem Prezydium Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Siemianowicach Śląskich, odpowiedzialny za zespół ds. interwencji i zaopatrzenia. 
W dniu 13 XII 1981 r. został internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju, a następnie w dniu 19 II 1982 r. został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku, skąd w dniu 1 III 1982 r. został zwolniony z internowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN