Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szmidt Paweł

Paweł Szmidt

ur. w 1959 roku w m. Ozorków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
13 maja 1982 r. uczestniczył w proteście załogi Zakładu Urządzeń i Elementów Technicznych PL „ZUT” w Zgierzu przeciwko obowiązującym przepisom prawnym, za co został ukarany grzywną na mocy dekretu o stanie wojennym. W okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. jako rezerwista odbył ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej nr 1636 w Chełmnie nad Wisłą (9 Pomorski Pułk Pontonowy), gdzie był przydzielony do kompanii inżynieryjno-drogowej. Szkolenie rezerwistów w tej jednostce nie służyło realizacji zadań z zakresu obronności kraju, ale stanowiło dotkliwą represję polityczną wobec przedstawicieli opozycji i miało na celu ich odizolowanie od społeczeństwa oraz zmuszenie do zaprzestania działalności antykomunistycznej. W latach 1982-1988 Paweł Szmidt był objęty zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.”, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016
    • https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/internowani/inteligentna-forma-inte/wojskowe-obozy-specjaln/r7579390,Szmidt-Pawel.html
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN