Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Legut Jan

Jan Legut

ur. w 1955 roku w m. Tarnów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 357/2015
Biogram
Pracownik Zakładu Stalowni Huty „Katowice” w Dąbrowie Górniczej. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach od 13 do 23 grudnia 1981 r. uczestnik strajku okupacyjnego w hucie. Członek Komitetu Strajkowego Zakładu Stalowni huty.
Po stłumieniu strajku, w dniu 23 grudnia 1981 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 2 stycznia 1982 r. skazany na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych oraz grzywnę. Karę odbywał w zakładach karnych w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku i Strzelinie. Zwolniony w dniu 9 sierpnia 1983 r. na mocy przepisów amnestyjnych. 
W 1989 r. zaangażowany w odtworzenie jawnych struktur „Solidarności” w rejonie tarnowskim Zakładów Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Krakowie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej