Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karykowska Wiesława

Wiesława Karykowska

ur. w 1943 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2015
Biogram
W latach 1980-1981 aktywnie zaangażowała się w działalność NSZZ „Solidarność” na terenie Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie i w Regionie Środkowo-Wschodnim. Uczestniczyła w zebraniu założycielskim NSZZ w Świdniku 10.09.1980 r., w takcie którego powierzono jej zadanie rozpowszechniania na terenie Lublina uchwały o powołaniu Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej . Odegrała także wiodąca rolę w organizowaniu Komisji Zakładowej „Solidarności” w FSC. W Komisji Zakładowej była przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków oraz zespołu ds. finansowo-płacowych. Po ogłoszeniu stanu wojennego brała udział w dniach 14-16 grudnia w strajku okupacyjnym na terenie FSC. W trakcie strajku odpowiadała za ruch osobowy i wypisywanie przepustek. Po pacyfikacji strajku Wiesława Karykowska została zatrzymana i przesłuchiwana w KMMO w Lublinie, przeprowadzono z nią rozmowę ostrzegawczą. Mimo to nie zaniechała prowadzenia działalności związkowej i politycznej,  była współorganizatorką odbudowy tych struktur i aktywnie uczestniczyła w zbiórkach pieniędzy na rzecz rodzin osób internowanych. 26.03.1982 r. Prokurator przedstawił jej zarzuty w sprawie strajku okupacyjnego w dniach 14-17.12.1981 r. w FSC w Lublinie. 11.10.1982 r. w procesie przywódców strajku skazana została przez Sąd Rejonowy w Lublinie na karę grzywny 20 tys. zł.  Pani Wiesława Karykowska aktywnie działała w Klubie Katolickim w Lublinie. Brała udział w kolportażu wydawnictw podziemnych. Z upoważnienia struktur regionalnych „Solidarności” zaangażowana była także w organizowanie w okresie wakacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin członków „S”, w ramach akcji letniej „Wakacje z Bogiem”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej