Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szymański Łukasz

Łukasz Maciej Szymański

ur. w 1947 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 121/2024
Biogram
Łukasz Szymański jako pracownik ,,Merazetu" i Ośrodka Badawczo Rozwojowego Systemów Automatyki w Poznaniu prowadził zagrożoną karą działalność antykomunistyczną. Był reprezentantem Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w ww. zakładach pracy. W latach 1983-89 działał w podziemnych strukturach Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Utrzymywał bieżące kontakty z tajnymi komisjami zakładowymi, zbierał składki i koordynował kolportaż prasy podziemnej.
Biogram opracowano na podstawie: