Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyżak Franciszek

Franciszek Krzyżak

ur. w 1952 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Franciszek Krzyżak od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach. 
Był także członkiem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego od 1984 r. do marca 1986 r. oraz od marca 1986 r. do 4 czerwca 1989 r. po zmianie nazwy na Delegaturę NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego. 
Podczas tego okresu  działał w zespole kolportażu prasy dla zakładów pracy w Regionie Śląsko-Dąbrowskim, do którego należały takie tytuły jak: „Cios”, „Zrąb”, „Kilof”, „Wytrwamy i Zwyciężymy” oraz „Zagłębiak”. 
Ponadto prowadził swoją działalność w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, brał udział w Mszach za Ojczyznę, pielgrzymkach oraz był współorganizatorem obchodów rocznicowych organizowanych przez struktury „S” w Regionie Śląsko-Dąbrowskim.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków