Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Garbulewski  Lech

Lech Franciszek Garbulewski

ur. w 1961 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Lech Garbulewski będąc studentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku w okresie od kwietnia 1981 r. do grudnia 1981 r.  należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego,  od stycznia 1982 r. do sierpnia 1983 r. zajmował się na terenie Gdańska nielegalną działalnością poligraficzna oraz kolportażem ulotek i pism wzywających nieposłuszeństwa wobec władzy. W związku z tą działalnością był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach sprawy operacyjnego  sprawdzenia o kryptonimie „Podziemie”, następnie został zatrzymany i aresztowany dnia 1 grudnia 1983 r.  W powyższej sprawie Prokurator Rejonowy  w Gdańsku prowadził postępowanie, które zostało umorzone na mocy amnestii. Pan Lech Garbulewski został zwolniony z Aresztu Śledczego w Gdańsku 6 lutego 1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej