Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Otto Marek

Marek Otto

ur. w 1956 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Marek Otto w czasie stanu wojennego jako rezerwista został powołany do odbycia trzymiesięcznego szkolenia (od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r.) w JW nr 1636 w Chełmnie nad Wisłą. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie służyło realizacji zadań z zakresu obronności kraju, ale było dotkliwą represją polityczną wobec przedstawicieli opozycji i miało na celu ich odizolowanie oraz zmuszenie do zaprzestania działalności antysocjalistycznej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej