Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Otto Marek
Marek Otto
ur. w 1956 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015

Biogram

Marek Otto w czasie stanu wojennego jako rezerwista został powołany do odbycia trzymiesięcznego szkolenia (od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r.) w JW nr 1636 w Chełmnie nad Wisłą. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie służyło realizacji zadań z zakresu obronności kraju, ale było dotkliwą represją polityczną wobec przedstawicieli opozycji i miało na celu ich odizolowanie oraz zmuszenie do zaprzestania działalności antysocjalistycznej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej