Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Podstawa Kazimierz
Kazimierz Podstawa
ur. w 1938 roku w m. Klimontów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 573/2014

Biogram

Pana Kazimierz Podstawa był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w PSS „Społem” w Wadowicach. Od września 1980 r. w Wadowicach współorganizował 
w tamtejszych zakładach pracy Komitety Założycielskie NSZZ „Solidarność”. 
W 1981 r. jako społeczny doradca prawny został współpracownikiem działu interwencji Zarządu Regionu Podbeskidzie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego składa protest w komitecie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wadowicach (15 XII 1981 r.). 
W wyniku swojej nieprzejednanej postawy kilkakrotnie przesłuchiwany oraz pozbawiany możliwości pracy w kilku zakładach pracy. 
Od 1985 r. był kolporterem prasy podziemnej na terenie Wadowic.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności