Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Brewczyk Michał
Michał Eugeniusz Brewczyk
ur. w 1970 roku w m. Wodzisław Śląski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019

Biogram

Pan Michał Brewczyk rozpoczął działalność opozycyjną w 1986 r. tworząc nieformalną grupę młodzieżową wspomagającą działalność podziemnych struktur „Solidarności”. 
W 1988 r. w Rybniku założył „Klub Młodzieży Solidarnej”, wszedł również w skład struktur „Solidarności Walczącej”. 
Pod koniec lat 80-tych współpracował z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów na Politechnice Śląskiej. Pomagał w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. 
Przed wyborami w czerwcu 1989 r . współpracował z Komitetem Obywatelskim w Rybniku w ramach akcji informacyjno-plakatowej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków