Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czarnecki Wiesław

Wiesław Zygmunt Czarnecki

ur. w 1933 roku w m. Apolonka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012
Biogram
Był jednym z organizatorów Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Częstochowskiej Fabryce Artykułów Muzycznych „Melodia”. Pełnił również funkcję zastępcy przewodniczącego w Regionalnym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. Ze względu na prowadzoną działalność związkową 9 maja 1982 r. został internowany i osadzony Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Łupkowie, gdzie był przetrzymywany od 29 czerwca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej