Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Grzywaczewska Joanna
Joanna Grzywaczewska
ur. w 1959 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Joanna Grzywaczewska z d. Śmigielska była współzałożycielką Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aktywnie uczestniczyła w strajkach studenckich w Łodzi w 1981 r. W latach 1982–1989 działała w podziemnych strukturach NZS i NSZZ „Solidarność”. Zajmowała się kolportażem ulotek i pism, m.in. „Biuletynu Łódzkiego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Głosu Łodzi”, „Prześwitu”, „Robotnika” i „Niepodległości”. Uczestniczyła w manifestacjach i akcjach ulotkowych, udostępniała mieszkanie na tajne spotkania, malowała transparenty, organizowała koncerty. W stanie wojennym zbierała pieniądze dla internowanych i więźniów politycznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

R. Kowalczyk, "Studenci'81", Warszawa 2000
W. Domagalski, "Kryptonim »Heca«", Łódź 2006