Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Elżbieta Wyżlic
ur. w 1946 roku w m. Zielone
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016

Biogram

Pani Elżbieta Wyżlic od grudnia 1981 r.  do 1989 roku uczestniczyła w wielu demonstracjach ulicznych w Gdańsku organizowanych z okazji świąt narodowych. W tym czasie kolportowała również prasę podziemną  i wydawnictwa drugiego obiegu. Od stycznia 1982 r. uczestniczyła w pracach Kasy Wzajemnej Pomocy zorganizowanej  w latach 1982-1983  przez działaczy zdelegalizowanej „Solidarności” przy Stoczni Północnej w Gdańsku. W okresie od 1984 r. do 1989 r. należała do Bractwa Oblatów Św. Brygidy. Była członkiem grupy inicjatywnej nadania jednemu z placów w Gdańsku imienia marszałka Józefa Piłsudskiego oraz członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku w sierpniu 1988 r.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków