Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Schroeter Horst

Horst Paweł Schroeter

ur. w 1942 roku w m. Starogard Gdański
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 552/2016
Biogram
Pracował w Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego „PROMOR” w Szczecinie na stanowisku konserwatora. W miejscu pracy zaangażował się w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego został aktywnym członkiem, kolporterem i kurierem działającym w strukturach podziemnej „Solidarności”. Związał się z grupą wydającą „Obraz” i działał w strukturach Niezależnego Wydawnictwa „Oficyna”. Przywożąc z Krakowa nielegalne wydawnictwa i znaczki pocztowe sygnowane znakiem „Solidarności” z tzw. „Oficyny Literackiej”, w wyniku działań Służby Bezpieczeństwa w dniu 23.06.1985 r. został zatrzymany. Od 24.06.1985 r. przebywał w Zakładzie Karnym w Nowogardzie, tymczasowe aresztowanie przedłużano do 14.11.1985 r. W dniu 22.10.1985 r. dokonano przeszukania jego mieszkania, pomieszczeń w miejscu pracy i ogródku działkowym. 
Prokurator Wojewódzki w Szczecinie sporządzony akt oskarżenia przekazał do Sądu Rejonowego w Szczecinie. W dniu 11.02.1986 r. Sąd uniewinnił pana Schroetera od zarzutu nielegalnego przechowywania, gromadzenia i przewożenia w celu rozpowszechniania czasopism, ulotek i innych druków sygnowanych przez struktury NSZZ „Solidarność”. Wiceprokurator Wojewódzki w dniu 28.04.1986 r. wniósł rewizję o zmianę zaskarżonego wyroku i uznanie oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów. Postępowanie karne zostało umorzone przez Sąd w dniu 16.10.1986 r. na mocy ustawy o amnestii. Sąd Najwyższy w Warszawie w dniu 30.08.1993 r. uniewinnił Horsta Schroetera od popełnienia zarzucanego mu czynu. 
	
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN