Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Antoni Nowak

ur. w 1948 roku w m. Wadowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
Pracownik Wytwórni Silników Wysokoprężnych „Andoria” w Andrychowie. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 14 grudnia 1981 r. organizator protestu przeciwko jego wprowadzeniu, a następnie kolporter wydawnictw podziemnych oraz uczestnik zbiórek pieniężnych w celu udzielenia wsparcia represjonowanym oraz ich rodzinom. 
W związku z tą działalnością, w dniu 23 marca 1982 r. zatrzymany i internowany, przy czym w dniu 3 kwietnia 1982 r. został zwolniony. 
Po uwolnieniu nadal zaangażowany w kolportaż prasy podziemnej. Ponadto udostępniał swoje mieszkanie działaczom opozycji, ukrywającym się przed władzami. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków