Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Czerwiec Zdzisław
Zdzisław Czerwiec
ur. w 1962 roku w m. Kazimierz Dolny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 143/2014

Biogram

Pan Zdzisław Czerwiec w latach 1981-1989 prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność opozycyjną, której celem było odzyskanie niepodległości i suwerenności przez Polskę. 
W latach 1984- 1989 aktywnie działał w strukturach zdelegalizowanego Niezależnego Samorządnego Zwiazku Zawodowego „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. 
W sierpniu 1988 r. współorganizował strajk w KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju, wchodził w skład Komitetu Strajkowego, co było przyczyną zwolnienia z pracy. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków